• Onemogočite prikazovanje prepustnic na zaklenjenem zaslonu.  Pojdite v Settings > Touch ID & Passcode (iPhone 5s) ali Settings > Passcode (drugi modeli) in nato tapnite »Turn Passcode On«. Nato v možnosti »Allow Access When Locked« izključite aplikacijo Pasbook. Če želite pri prepustnicah z obvestili na zaklenjenem zaslonu onemogočiti prikazovanje določene prepustnice, tapnite prepustnico, tapnite gumb za več informacij in izklopite »Show On Lock Screen«.

  • Nastavite možnosti za obvestila. Pojdite v Settings > Notification Center > Passbook.

  • Vključite prepustnice iz drugih naprav iOS. Pojdite v Settings > iCloud in vklopite Passbook.