Za informacije o opravljanju mednarodnih klicev iz vašega domačega območja (tudi glede cen in drugih možnih stroškov) se obrnite na vašega operaterja ali pojdite na njegovo spletno stran.

Med potovanjem v tujino boste morda lahko uporabljali iPhone za klicanje, pošiljanje in prejemanje besedilnih sporočil ter uporabo aplikacij, s katerimi dostopate do interneta, kar je odvisno od omrežij, ki so na voljo.

  • Omogočite mednarodno gostovanje. Za informacije o razpoložljivosti in stroških se obrnite na svojega operaterja.

Pomembno: Zaračunajo se vam lahko stroški za glasovne klice, besedilna sporočila in prenos podatkov med gostovanjem. Da bi se izognili stroškom med gostovanjem, izklopite možnosti »Voice Roaming« in »Data Roaming«.

Morda lahko gostujete v omrežjih GSM, če imate račun CDMA in mobilnik iPhone 4s ali novejši z nameščeno kartico SIM. Med gostovanjem v omrežju GSM lahko iPhone dostopa do funkcij omrežja GSM. Zaračunajo se vam lahko stroški. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

  • Nastavite možnosti omrežja. Pojdite v Settings > Cellular za:

  • vklop ali izklop prenosa podatkov med gostovanjem,

  • vklop ali izklop prenosa podatkov prek mobilnega omrežja,

  • vklop ali izklop glasovnih klicev med gostovanjem (CDMA),

  • uporabo omrežji GSM v tujini (CDMA).

Glejte razdelek Informacije o porabi.

  • Izklopite mobilne storitve. Pojdite v »Settings«, vklopite »Airplane Mode« in nato tapnite »Wi-Fi« ter ga vklopite. Dohodni telefonski klici bodo poslani v glasovno pošto. Če želite mobilne storitve ponovno vklopiti, izklopite »Airplane Mode«.

  • Med potovanjem v tujini kličite z uporabo stikov in priljubljenih. (GSM) Pojdite v Settings > Phone in vklopite možnost »Dial Assist«. »Dial Assist« samodejno doda predpono ali državno kodo za klice znotraj ZDA.

  • Izberite operaterja. Pojdite v Settings > Carrier. Ta nastavitev se prikaže v omrežjih GSM, ko ste zunaj omrežja svojega operaterja in so na voljo druga podatkovna omrežja lokalnih operaterjev za telefonske klice, vizualno glasovno pošto in internetno povezavo prek mobilnega omrežja. Kličete lahko samo v omrežjih operaterjev, ki imajo z vašim operaterjem sklenjeno pogodbo o gostovanju. Zaračunajo se vam lahko dodatni stroški. Stroške gostovanja vam lahko prek vašega operaterja zaračuna drug operater.

  • Prejmite glasovno pošto, ko vizualna glasovna pošta ni na voljo. Vnesite svojo številko (pri CDMA vnesite svojo številko in #) ali se na številski tipkovnici dotaknite in držite »1«.