Pojdite v Settings > Phone za:

  • ogled telefonske številke svojega mobilnika iPhone,

  • spreminjanje privzetih odgovorov v obliki besedilnih sporočil za dohodne klice,

  • vklop ali izklop preusmeritve klicev, čakanja klicev in ID-ja klicatelja (GSM),

  • vklop ali izklop TTY,

  • spreminjanje gesla za glasovno pošto (GSM),

  • Zahtevajte PIN kodo za odklepanje kartice SIM pri vklopi mobilnika iPhone (nekateri ponudniki storitev to zahtevajo).

Pojdite v Settings > Sounds za:

  • nastavitev tonov zvonjenja in glasnosti,

  • nastavitev možnosti vibriranja,

  • nastavitev zvoka za novo glasovno pošto.

Ko izberete omrežje, iPhone uporablja samo to omrežje. Če omrežje ni na voljo, se v mobilniku iPhone prikaže »No service«.