• Nastavite preusmeritev klica, čakanje klica in ID klicatelja. (GSM) Pojdite v Settings > Phone.

  • Preusmeritev klica:  ikona za Call Forwarding (), se pojavi v vrstici stanja, ko je preusmeritev klicev vklopljena. Ko nastavljate preusmeritev klicev v mobilniku iPhone, morate biti v dosegu mobilnega omrežja, ker drugače klici ne bodo preusmerjeni.

  • Čakanje klica:  če telefonirate in je čakanje klicev izklopljeno, so dohodni klici preusmerjeni neposredno v glasovno pošto.

  • ID klicatelja:  pri klicih FaceTime se vaša številka prikaže tudi, če je ID klicatelja izklopljen.

Za račune CDMA se obrnite na ponudnika storitev, če potrebujete informacije o omogočanju in uporabi teh funkcij. Obiščite spletno stran support.apple.com/kb/HT4515.