Tapnite »Accept«, da sprejmete dohodni klic. Če je iPhone zaklenjen, povlecite drsnik. Lahko tudi pritisnete glavni gumb na slušalkah.

Spodnji del zaklenjenega zaslona, ko prejmete klic, z gumbi Remind Me, Message, Decline in Accept.
  • Utišajte klic. Pritisnite gumb Vklop/izklop ali katerega od gumbov za glasnost. Ko zvonjenje utišate, lahko še vedno odgovorite na klic, dokler ni preusmerjen v glasovno pošto.

  • Zavrnite klic in ga preusmerite neposredno v glasovno pošto. Uporabite eno od naslednjih možnosti:

  • Dvakrat hitro pritisnite gumb Vklop/izklop.

  • Pritisnite in držite glavni gumb na slušalkah približno dve sekundi. Dva nizka piska potrdita, da ste klic zavrnili.

  • Tapnite »Decline« (če je iPhone buden, ko prejmete klic).

Opomba: V nekaterih območjih se zavrnjeni klici prekinejo, ne da bi bili posredovani v glasovno pošto.

  • Odgovorite z besedilnim sporočilom, namesto da se oglasite na telefon. Tapnite »Message« in izberite odgovor ali tapnite »Custom«. Če želite ustvariti lastne odgovore, pojdite v Settings > Phone > Respond with Text in tapnite poljubno privzeto sporočilo in ga zamenjajte s svojim besedilom.

  • Opomnite se na vrnitev dohodnega klica. Tapnite »Remind Me« in nato določite, kdaj želite opomnik.