• Opravite klic v sili, ko je iPhone zaklenjen. Na zaslonu »Enter Passcode« tapnite »Emergency Call« (da na primer v Sloveniji pokličete 112).

Pomembno: Mobilnik iPhone lahko uporabite za klic v sili na mnogih lokacijah, če je mobilna storitev na voljo, vseeno pa se v nujnih primerih ne zanašajte nanj. Nekatera mobilna omrežja morda ne sprejmejo klica v sili od mobilnika iPhone, če iPhone ni aktiviran, če iPhone ni združljiv ali konfiguriran, da deluje v določenem mobilnem omrežju, ali (če je možno) če iPhone nima kartice SIM oz. je kartica SIM zaklenjena s PIN kodo.

Ko v ZDA pokličete številko za klice v sili 911, službe za nujno pomoč dobijo informacije o vaši lokaciji (če so te na voljo).

Ko se klic v sili konča, iPhone pri CDMA za nekaj minut vstopi v način za klicanje v sili, kar službam za nujno pomoč omogoča, da pokličejo nazaj. Ko je mobilnik v tem načinu, je prenos podatkov in besedilnih sporočil preprečen.

  • Zapustite način za klicanje v sili (CDMA). Uporabite eno od naslednjih možnosti:

  • tapnite gumb »Back«,

  • pritisnite gumb Vklop/izklop ali gumb Home,

  • s tipkovnico vnesite številko, ki ni številka v sili.