• Želite biti nekaj časa nedosegljivi? Podrgnite navzgor od roba zaslona, da se odpre Control Center, nato vklopite »Do Not Disturb« ali »Airplane Mode«. Glejte razdelka Do Not Disturb in Potovanje z mobilnikom iPhone.

  • Blokirajte neželene klicatelje. Na kartici stika tapnite »Block this Caller« (do klicateljeve kartice stika pridete v možnosti »Favorites« ali »Recents«, tako da tapnete gumb za več informacij). Klicatelje lahko blokirate tudi v Settings > Phone > Blocked. Blokirani klicatelji vas ne bodo mogli doseči prek glasovnih klicev, klicev FaceTime ali besedilnih sporočil. Več informacij o blokiranju klicev najdete na spletni strani support.apple.com/kb/HT5845.