Klic z mobilnikom iPhone vzpostavite tako, da izberete številko iz stikov ali tapnete enega od priljubljenih ali nedavnih klicev. Lahko tudi prosite aplikacijo Siri, naj »pokliče Janeza Novaka«.

OPOZORILO: Za pomembne informacije o preprečevanju odvračanja pozornosti med vožnjo zaradi klicev glejte Pomembne varnostne informacije.

Na dnu zaslona mobilnika iPhone je tipkovnica telefona z vrsto zavihkov, ki prikazujejo možnosti. Zavihki od leve proti desni so: »Favorites«, »Recents«, »Contacts«, »Keypad« in »Voicemail«. Zavihek »Recents« ima oznako, ki prikazuje število zgrešenih klicev.
  • Dodajte priljubljene. Z uporabo priljubljenih lahko vzpostavite klic, tako da le enkrat tapnete. Če želite nekoga dodati na seznam priljubljenih, tapnite gumb za dodajanje. Med priljubljene lahko dodate tudi imena iz stikov. V možnosti »Contacts« na dnu kartice tapnite »Add to Favorites« in tapnite številko (mobilna ali službena), ki jo želite dodati.

  • Izbrišite ime ali prerazporedite seznam priljubljenih. Tapnite »Edit«.

  • Vrnite nedavni klic. Tapnite »Recents« in nato klic. Tapnite gumb za več informacij, če želite več informacij o klicu ali klicatelju. Rdeča oznaka prikazuje število zgrešenih klicev.

  • Ročno vnesite številko. Tapnite »Keypad«, vnesite številko in tapnite »Call«.

  • Lepljenje številke na tipkovnico:  tapnite zaslon nad tipkovnico in nato »Paste«.

  • Vnos trenutnega (2-sekundnega) premora:  dotaknite se tipke »*«, da se pojavi vejica.

  • Vnos premora po meri (za začasno zaustavitev klicanja, dokler ne tapnete gumba »Dial«): dotaknite se tipke »#«, da se pojavi podpičje.

  • Ponovno klicanje zadnje klicane številke:  tapnite »Keypad«, nato »Call«, da se prikaže številka, in še enkrat »Call«.

  • Uporabite aplikacijo Siri ali glasovno upravljanje. Pritisnite in držite gumb Home , recite »call« ali »dial«, nato recite ime ali številko. Dodate lahko oznake »at home«, »work« ali »mobile«. Glejte razdelka Zahtevajte in Glasovno upravljanje.

Za najboljše rezultate izgovorite ime in priimek osebe, ki jo kličete. Kadar številko kličete z glasovnim upravljanjem, izgovorite vsako številko posebej – recite na primer »four one five, five five five ...«. Za območno kodo 800 v ZDA lahko izgovorite »eight hundred«.