Z aplikacijo Siri lahko z glasom odpirate aplikacije in funkcija VoiceOver vam lahko prebere odzive aplikacije Siri. Glejte razdelek Zahtevajte.