VoiceOver lahko glasno bere matematične enačbe, ki so zapisane:

  • z jezikom MathML v spletu

  • z jezikom MathML ali LaTeX v storitvi iBooks Author

  • Poslušajte enačbo. Naj VoiceOver prebere besedilo kot običajno. VoiceOver izgovori »math«, ko začne brati enačbo.

  • Raziščite enačbo. Dvakrat tapnite izbrano enačbo, da jo prikažete na celem zaslonu in se po elementih pomikate skozi njo. Podrgnite v levo ali desno za branje elementov enačbe. Z rotorjem izberite »Symbols«, »Small Expressions«, »Medium Expressions« ali »Large Expressions«, nato podrgnite navzgor ali navzdol, da slišite naslednji element te velikosti. Znova lahko dvakrat tapnete izbrani element, da se poglobite v enačbo in osredotočite na izbrani element, ter nato podrgnete levo ali desno oziroma navzgor ali navzdol, da preberete vsak del posebej.

Enačbe, ki jih bere funkcija VoiceOver, je mogoče prikazati tudi v napravi z brajico, pri čemer se uporablja koda Nemeth in kode poenotene angleške brajice, britanske angleščine, francoščine in grščine. Glejte razdelek Podpora za Braillove zaslone.