Pomembno: VoiceOver spremeni gibe, ki se uporabljajo za upravljanje mobilnika iPhone. Ko je funkcija VoiceOver vklopljena, morate iPhone upravljati z gibi VoiceOver – tudi če želite izklopiti funkcijo VoiceOver.

 • Vklopite ali izklopite funkcijo VoiceOver. Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver ali uporabite možnost »Accessibility Shortcut«. Glejte razdelek Accessibility Shortcut.

 • Raziskujte. S prstom povlecite po zaslonu. VoiceOver izgovori vsak element, ki se ga dotaknete. Da element ostane izbran, dvignite prst.

  • Izbira elementa:  tapnite ga ali dvignite prst, medtem ko ga vlečete čezenj.

  • Izbira naslednjega ali prejšnjega elementa:  z enim prstom podrgnite v desno ali levo. Vrstni red elementov je od leve proti desni, od zgoraj navzdol.

  • Izbira zgornjega ali spodnjega elementa:  rotor nastavite na »Vertical Navigation«, nato s prstom podrgnite navzgor ali navzdol. Če v rotorju ne najdete možnosti »Vertical Navigation«, jo bo morda treba dodati; glejte razdelek Uporaba rotorja VoiceOver.

  • Izbira prvega ali zadnjega elementa na zaslonu:  Tapnite s štirimi prsti na vrhu ali dnu zaslona.

  • Izbira elementa po imenu:  trikrat tapnite z dvema prstoma kjer koli na zaslonu, da odprete »Item Chooser«. Nato vnesite ime v iskalno polje ali podrgnite levo ali desno za pomikanje skozi seznam po abecednem vrstnem redu, lahko pa tudi tapnete kazalo na desni strani seznama in se z drgnjenjem gor ali dol hitro pomikate po seznamu elementov. Uporabite lahko tudi možnost pisanja s prstom in izberete element tako, da napišete njegovo ime; glejte Pisanje s prstom.

  • Spremenite ime elementa, da boste ga lažje našli:  izberite element ter ga z dvema prstoma tapnite in zadržite na katerem koli mestu na zaslonu.

  • Izgovorite besedilo izbranega elementa:  rotor nastavite na znake ali besede, nato s prstom podrgnite navzdol ali navzgor.

  • Izgovorjene namige vklopite ali izklopite tako:  pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Speak Hints.

  • Uporabite fonetično črkovanje:  pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Phonetic Feedback.

  • Izgovorite celoten zaslon od vrha navzdol:  podrgnite navzgor z dvema prstoma.

  • Izgovorite od trenutnega elementa do dna zaslona:  podrgnite navzdol z dvema prstoma.

  • Prekinite izgovorjavo:  enkrat tapnite z dvema prstoma. Če želite ponovno omogočiti izgovorjavo ali izbrati drug element, znova tapnite z dvema prstoma.

  • Izklop zvoka funkcije VoiceOver:  dvakrat tapnite s tremi prsti. Ponovite, če želite zvok znova vklopiti. Če uporabljate zunanjo tipkovnico, pritisnite tipko Control.

  • Utišajte zvočne učinke:  izklopite Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Sound Effects.

 • Uporabite večji kazalec VoiceOver. Vklopite Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Large Cursor.

 • Prilagodite govoreči glas. Za lažje razumevanje lahko prilagodite značilnosti govorečega glasu funkcije VoiceOver:

  • Sprememba glasnosti izgovorjave:  uporabite gumbe za glasnost na mobilniku iPhone ali dodajte glasnost v rotor, nato podrgnite navzgor ali navzdol, da jo prilagodite; glejte Uporaba rotorja VoiceOver.

  • Sprememba hitrosti govora:  pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver in povlecite drsnik »Speaking Rate«. V rotor lahko dodate tudi možnost »Speech Rate«, ki jo nato prilagodite tako, da podrgnete navzgor ali navzdol.

  • Uporaba spremembe višine tona:  VoiceOver uporabi višji ton pri izgovorjavi prvega elementa v skupini (kot je seznam ali tabela) in nižji ton pri izgovorjavi zadnjega elementa v skupini. Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Pitch Change.

  • Izgovorjava ločil: rotor nastavite na »Punctuation«, nato podrgnite navzgor ali navzdol, da izberete, koliko želite slišati.

  • Sprememba jezika za iPhone:  pojdite v Settings > General > International > Language. Izgovorjavo nekaterih jezikov prilagodite v Settings > General > International > Region Format.

  • Nastavite privzeto narečje za trenutni jezik mobilnika iPhone:  Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Languages & Dialects.

  • Sprememba izgovorjave:  rotor nastavite na »Language« in podrgnite navzgor ali navzdol. »Language« je v rotorju na voljo samo, če v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Languages & Dialects izberete več kot eno izgovorjavo.

  • Izberite, katere izgovorjave so na voljo v rotorju:  Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Languages & Dialects. Če želite prilagoditi kakovost glasu ali hitrost govorjenja za vsak jezik, tapnite gumb za več informacij poleg jezika. Če želite spremeniti vrstni red jezikov, tapnite »Edit« in povlecite gumb za preureditev navzgor ali navzdol. Če želite izbrisati jezik, tapnite »Edit« in nato tapnite gumb za brisanje levo od imena jezika.

  • Spreminjanje osnovnega glasu branja:  pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Compact Voice.