Z gibi VoiceOver lahko obrežete videoposnetke aplikacije Camera in posnetke aplikacije Voice Memo.

  • Obrežite videoposnetek. Med gledanjem videoposnetka v aplikaciji Photos dvakrat tapnite zaslon, če želite prikazati kontrolnike za videoposnetek, in nato izberite začetek ali konec orodja za obrezovanje. Če ga želite povleči v desno, podrgnite navzgor, če ga želite povleči v levo, podrgnite navzdol. VoiceOver sporoči, koliko časa bo orodje v trenutnem položaju obrezovalo iz posnetka. Če želite obrezati videoposnetek, izberite »Trim« in dvakrat tapnite.

  • Obrežite glasovno beležko. Izberite beležko v možnosti »Voice Memos«, tapnite »Edit« in nato »Start Trimming«. Izberite začetek ali konec izbire, dvakrat tapnite in držite, nato povlecite, da prilagodite. VoiceOver sporoči, koliko časa bo orodje v trenutnem položaju obrezovalo iz posnetka. Tapnite »Play« in si oglejte obrezan posnetek. Ko je tak, kakršnega želite, tapnite »Trim«.