Izkoristite možnost, Siri zastavite vprašanje.

  • Pokličite Siri. Pritisnite in držite gumb Home, dokler ne slišite, da Siri zapiska.

Opomba: Siri lahko uporabljate le, če je iPhone povezan z internetom. Glejte razdelek Povezava z internetom.

Prosite ali vprašajte Siri karkoli od »set the timer for 3 minutes« do »what movies are showing tonight?«. Odprite aplikacije in vklopite ali izklopite funkcije, kot so »Airplane Mode«, »Bluetooth«, »Do Not Disturb« in nastavitve pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami. Siri razume naravni govor, zato se vam ni treba učiti posebnih ukazov ali ključnih besed.

Zaslon Siri, ki kaže besedilo, ki ga je aplikacija Siri slišala, njen odgovor in povezane informacije. Spodaj levo je gumb za pomoč, spodaj na sredini pa je gumb, ki ga tapnete, če želite govoriti s Siri.

Za več namigov vprašajte Siri »what can you do?« ali tapnite gumb za pomoč.

Siri pogosto prikaže koristne informacije na zaslonu. Tapnite informacije, da odprete povezano aplikacijo ali pridobite podrobnosti.

  • Uporabite ročni nadzor, ko aplikacija Siri posluša. Če želite, da Siri samodejno zazna konec pogovora, lahko med pogovorom pridržite gumb Home in ga nato spustite, ko končate pogovor.

  • Uporabite »Raise to Speak«. Dvignite iPhone k ušesu in govorite po pisku. (Če zaslon ni vklopljen, najprej pritisnite gumb Lock ali gumb Home.) Funkcija »Raise to Speak« mora biti vklopljena v Settings > General > Siri.

Oseba, ki približuje mobilnik iPhone k ušesu, pri čemer začne z zaslonom, obrnjenim navzgor, roka pa se na poti obrne.
  • Spremenite spol glasu, ki ga uporablja Siri. Pojdite v Settings > General > Siri (morda ni na voljo na vseh območjih).

  • Uporabljajte Siri s slušalkami mobilnika iPhone ali drugimi žičnimi slušalkami oziroma slušalkami Bluetooth. Priključite slušalke ter pritisnite in držite glavni gumb ali gumb za klicanje.