Namestitev kartice SIM
Če ste prejeli kartico SIM za namestitev, jo namestite, preden nastavite iPhone. Pomembno: Za uporabo…

Nastavitev in aktivacija mobilnika iPhone
OPOZORILO: Za preprečevanje poškodb pred uporabo mobilnika iPhone preberite Pomembne varnostne informacije. Aktivacijo lahko izvedete…

Povezava mobilnika iPhone z računalnikom
Morda boste morali mobilnik iPhone aktivirati prek računalnika. Če iPhone povežete z računalnikom, lahko s…

Povezava z omrežjem Wi-Fi
Če se na vrhu zaslona prikaže ikona , ste že povezani z omrežjem Wi-Fi. iPhone…

Povezava z internetom
iPhone se z internetom poveže po potrebi prek omrežja Wi-Fi (če je na voljo) ali…

Nastavitev e-poštnih in drugih računov
iPhone podpira storitvi iCloud in Microsoft Exchange ter večino najbolj priljubljenih ponudnikov storitev internetne e-pošte,…

Apple ID
je prijava za vse, kar počnete v napravah Apple, vključno s storitvijo iCloud za shranjevanje…

Upravljanje vsebine v napravah iOS
Podatke in datoteke lahko med napravami iOS in računalnikom prenašate s storitvijo iCloud ali aplikacijo…

iCloud
V storitvi shranjujete glasbo, fotografije, stike, koledarje in podprte dokumente. Vsebina, ki je shranjena v…

Sinhronizacija z aplikacijo iTunes
Pri sinhronizaciji z aplikacijo iTunes se podatki kopirajo iz računalnika v mobilnik iPhone in obratno.…