OPOZORILO: Za preprečevanje poškodb pred uporabo mobilnika iPhone preberite Pomembne varnostne informacije.

Aktivacijo lahko izvedete prek omrežja Wi-Fi ali, pri mobilniku iPhone 4s ali novejših, prek mobilnega omrežja svojega operaterja (ni na voljo na vseh območjih). Če ni na voljo nobena možnost, morate povezati mobilnik iPhone z računalnikom in ga aktivirati s funkcijo iTunes (glejte Povezava mobilnika iPhone z računalnikom).

  • Nastavite in aktivirajte mobilnik iPhone. Vklopite iPhone in sledite navodilom funkcije Setup Assistant.

Setup Assistant vas vodi skozi postopke, med drugim te:

  • povezovanje z omrežjem Wi-Fi,

  • vpisovanje in ustvarjanje brezplačnega Apple ID-ja (potrebnega za različne funkcije in storitve, med drugim iCloud, FaceTime, App Store, iTunes Store itd.),

  • vnos gesla,

  • nastavitev funkcij iCloud in iCloud Keychain,

  • vklop priporočenih funkcij, npr. Location Services in Find My iPhone,

  • aktiviranje mobilnika iPhone pri ponudniku.

Med nastavitvijo lahko izvedete tudi obnovitev iz varnostne kopije iTunes ali iCloud.

Opomba: Če med nastavitvijo vklopite funkcijo Find My iPhone, se vklopi možnost »Activation Lock«, ki preprečuje krajo. Glejte razdelek Find My iPhone.

Nekateri operaterji omogočajo odklep mobilnika iPhone za uporabo v svojem omrežju. Če želite preveriti, ali vaš operater ponuja to možnost, obiščite spletno stran support.apple.com/kb/HT1937. Za informacije o odobritvi in nastavitvi se obrnite na svojega operaterja. Če želite dokončati postopek, morate iPhone povezati z aplikacijo iTunes. Zaračunajo se vam lahko dodatni stroški. Več informacij najdete na spletni strani support.apple.com/kb/HT5014.