iPhone se z internetom poveže po potrebi prek omrežja Wi-Fi (če je na voljo) ali mobilnega omrežja vašega operaterja. Več informacij o povezavi z omrežjem Wi-Fi najdete v zgornjem razdelku Povezava z omrežjem Wi-Fi.

Če aplikacija za delovanje potrebuje internet, iPhone po vrsti naredi naslednje:

  • poveže se prek zadnjega uporabljenega razpoložljivega omrežja Wi-Fi,

  • prikaže seznam omrežij Wi-Fi v dosegu in se poveže prek izbranega<

  • poveže se prek mobilnega omrežja, če je na voljo.

Opomba: Če povezava Wi-Fi z internetom ni na voljo, bodo aplikacije in storitve morda prenesle podatke prek mobilnega omrežja vašega operaterja, zaradi česar se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Za informacije o cenah prenosa podatkov prek mobilnega omrežja se obrnite na svojega operaterja. Več o upravljanju podatkov prek mobilnega omrežja najdete v razdelku Mobilne nastavitve.