Če se na vrhu zaslona prikaže ikona Ikona »Wi-Fi«, ste že povezani z omrežjem Wi-Fi. iPhone se znova poveže vsakič, ko se vrnete na isto lokacijo.

  • Konfigurirajte omrežje Wi-Fi. Pojdite v Settings > Wi-Fi.

  • Izbira omrežja:  Tapnite eno od navedenih omrežij in po potrebi vnesite geslo.

  • Prošnja za pridružitev omrežju:  vklopite možnost »Ask to Join Networks«, če želite prejeti poziv, ko je omrežje Wi-Fi na voljo. V nasprotnem primeru se morate ročno pridružiti omrežju, ko prejšnje omrežje ni na voljo.

  • Če želite pozabiti omrežje:  tapnite gumb za več informacij poleg omrežja, ki ste se mu že pridružili. Nato tapnite »Forget this Network«.

  • Pridružitev zaprtemu omrežju Wi-Fi:  tapnite »Other« in vnesite ime zaprtega omrežja. Ime omrežja, vrsto varnosti in geslo (če je potrebno) morate že poznati.

  • Prilagajanje nastavitev za omrežje Wi-Fi:  tapnite gumb za več informacij poleg omrežja. Nastavite lahko proxy HTTP, določite statične nastavitve omrežja, vklopite BootP ali obnovite nastavitve strežnika DHCP.

  • Nastavite lastno omrežje Wi-Fi. Če imate nekonfigurirano bazno postajo AirPort, ki je vklopljena in v dosegu, jo lahko nastavite z mobilnikom iPhone. Pojdite v Settings > Wi-Fi in poiščite možnost »Set up an AirPort base station«. Tapnite svojo bazno postajo, za ostalo bo poskrbel Setup Assistant.

  • Upravljajte omrežje AirPort. Če je mobilnik iPhone povezan z bazno postajo AirPort, pojdite v Settings > Wi-Fi, tapnite gumb za več informacij poleg imena omrežja, nato tapnite »Manage this Network«. Če pripomočka AirPort še niste prenesli, tapnite »OK«, da odprete spletno trgovino App Store, in ga prenesite.