Družba Apple se zaveda svoje odgovornosti za zmanjševanje vpliva svojih izdelkov in poslovanja na okolje. Za več informacij obiščite www.apple.com/environment.