Ta naprava je v skladu z delom 15 pravilnika FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih pogojev: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti kakršno koli motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

Opomba: Ta oprema je bila testirana in je v skladu z omejitvami za digitalno napravo razreda B, kot je določeno v delu 15 pravilnika FCC. Te omejitve so določene tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter lahko, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, povzroča motnje v radijski komunikaciji. Kljub temu ni izključeno, da se motnje ne pojavijo pri določeni namestitvi. Če ta oprema škodljivo vpliva na radijski ali televizijski sprejem, kar lahko ugotovite z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi preprečiti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

  • Obrnite ali premestite sprejemno anteno.

  • Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

  • Povežite opremo z vtičnico, ki je v drugem tokokrogu kot sprejemnik.

  • Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim strokovnjakom za radio/TV.

Pomembno: Spremembe ali modifikacije tega izdelka, ki jih družba Apple ne odobri, lahko razveljavijo elektromagnetno združljivost (EMC) in skladnost z brezžičnimi standardi, s čimer izgubite pooblastilo za uporabo naprave. Ta izdelek je skladen z EMC pod pogoji, ki vključujejo uporabo skladnih perifernih naprav in zaščitenih kablov med sistemskimi komponentami. Uporaba skladnih perifernih naprav in zaščitenih kablov med sistemskimi komponentami je zelo pomembna, saj zmanjša možnost povzročitve motenj v radijskih sprejemnikih, televizorjih in drugih elektronskih napravah.