Z mobilnimi nastavitvami vklopite ali izklopite mobilne podatke in gostovanje, nastavite, katere aplikacije in storitve uporabljajo mobilne podatke, poglejte čas klicev in porabo mobilnih podatkov ter nastavite druge mobilne možnosti.

Če je iPhone povezan z internetom prek mobilnega podatkovnega omrežja, se v vrstici stanja prikaže ikona LTE, 4G, 3G, E ali GPRS.

Storitve LTE, 4G in 3G v mobilnih omrežjih GSM podpirajo hkratno glasovno in podatkovno komunikacijo. Pri drugih mobilnih povezavah med pogovorom ne morete uporabljati internetnih storitev, razen če ima iPhone tudi povezavo Wi-Fi z internetom. Glede na omrežno povezavo morda ne boste mogli sprejemati klicev, medtem ko iPhone prenaša podatke prek mobilnega omrežja – na primer med prenašanjem spletne strani.

  • Omrežja GSM:  pri povezavi EDGE ali GPRS se lahko dohodni klici med prenosom podatkov preusmerijo neposredno v glasovno pošto. Če dohodni klic sprejmete, se prenos podatkov začasno prekine.

  • Omrežja CDMA:  pri povezavah EV-DO se prenos podatkov začasno prekine, ko sprejmete dohodni klic. Pri povezavah 1xRTT se dohodni klici med prenosom podatkov preusmerijo neposredno v glasovno pošto. Če dohodni klic sprejmete, se prenos podatkov začasno prekine.

Ko končate klic, se prenos podatkov nadaljuje.

Če je možnost »Cellular Data« izklopljena, potem vse podatkovne storitve uporabljajo samo Wi-Fi, vključno z e-pošto, brskanjem po spletu, potisnimi obvestili in drugimi storitvami. Če je možnost »Cellular Data« vklopljena, vam lahko operater zaračuna stroške. Pri uporabi nekaterih funkcij in storitev, ki prenašajo podatke, npr. Siri in Messages, vam lahko na primer operater zaračuna stroške za prenos podatkov.

  • Vklopite ali izklopite prenos podatkov prek mobilnega omrežja. Pojdite v Settings > Cellular. Na voljo so lahko tudi naslednje možnosti:

  • Vklop ali izklop glasovnih klicev med gostovanjem (CDMA):  če želite preprečiti stroške zaradi uporabe omrežij drugih operaterjev, med gostovanjem izklopite glasovne klice. Če omrežje vašega operaterja ni na voljo, iPhone ne bo imel dostopa do mobilnih (podatkovnih ali glasovnih) storitev.

  • Vklop ali izklop prenosa podatkov med gostovanjem:  prenos podatkov med gostovanjem vklopi dostop do interneta prek mobilnega omrežja, ko ste na območju zunaj dosega operaterjevega omrežja. Ko ste na potovanju, lahko izklopite prenos podatkov med gostovanjem, če se želite izogniti morebitnim stroškom gostovanja. Glejte razdelek Nastavitve telefona.

  • Omogočanje ali onemogočenje 3G:  če uporabljate 3G, se podatki iz interneta v nekaterih primerih prenesejo hitreje, vendar se lahko skrajša čas delovanja baterije. Če veliko kličete, je morda bolje izklopiti 3G, da podaljšate čas delovanja baterije. Ta možnost ni na voljo na vseh območjih.

  • Nastavite, ali se podatki mobilnega omrežja uporabljajo za aplikacije in storitve. Pojdite v Settings > Cellular in vklopite ali izklopite prenos podatkov prek mobilnega omrežja za katero koli aplikacijo, ki lahko uporablja podatke, prenesene prek mobilnega omrežja. Če je nastavitev izklopljena, iPhone za to storitev uporablja samo Wi-Fi. Nastavitev za iTunes vključuje storitev iTunes Match in samodejne prenose iz trgovine iTunes Store in App Store.