Obsežne informacije o podpori so na voljo na spletni strani www.apple.com/si/support/iphone. Če želite osebno podporo s strani podjetja Apple (ni na voljo v vseh območjih), glejte www.apple.com/si/support/contact.