• Përdorimi i Accessibility Shortcut: Shtypni shpejt butonin Home tre herë për të aktivizuar ose çaktivizuar një prej këtyre veçorive:

  • Veçoria VoiceOver

  • Veçoria Zoom

  • Veçoria Invert Colors

  • Hearing Aid Control (nëse keni aparate dëgjimi)

  • Veçoria Guided Access (Shkurtorja nis Guided Access nëse ai është i aktivizuar. Shikoni Veçoria Guided Access.

  • Switch Control

  • Veçoria AssistiveTouch

  • Zgjedhja e veçorive që dëshironi të kontrolloni: Shkoni te Settings > General > Accessibility > Accessibility Shortcut dhe zgjidhni veçoritë e aksesueshmërisë që përdorni.

  • Jo aq shpejt: Për të ngadalësuar shpejtësinë e klikimit të trefishtë, shkoni te Settings > General > Accessibility > Home-click Speed.