Përfitoni nga veçoritë e aksesueshmërisë në OS X kur e përdorni iTunes për të sinkronizuar me iPhone. Te Finder, zgjidhni Help > Help Center dhe pastaj kërkoni për “accessibility”.

Për më shumë informacion rreth veçorive të aksesueshmërisë së iPhone dhe OS X, vizitoni www.apple.com/accessibility.