Për ta bërë më të lehtë për të parë nëse një cilësim është i aktivizuar ose i çaktivizuar, ju mund të caktoni që iPhone të shfaqë etiketa shtesë të ndezjes/fikjes.

  • Shtimi i etiketave të cilësimit të ndezjes: Shkoni te Settings > General > Accessibility dhe aktivizoni On/Off Labels.