Ju mund të caktoni melodi zilesh për personat në listën tuaj të kontakteve për identifikim akustik të telefonuesit. Ju mund të caktoni gjithashtu mënyra dridhjeje për njoftimet nga aplikacionet specifike, për thirrjet telefonike, për thirrjet FaceTime ose mesazhet nga kontakte të caktuara dhe për t'ju njoftuar për një shumëllojshmëri eventesh të tjera, duke përfshirë postë të re zanore, email të ri, email të dërguar, Tweet, postim në Facebook dhe kujtuesit. Zgjidhni nga mënyrat ekzistuese ose krijoni të reja. Shikoni Tingujt dhe vendosja në heshtje.

Ju mund të blini melodi zilesh nga iTunes Store në iPhone. Shikoni Pamje e shpejtë e iTunes Store.