Ju mund të ndaloni lëvizjen e disa elementëve të ekranit, si p.sh. paralaksin e sfondit prapa ikonave të ekranit Home.

  • Ngadalësimi i lëvizjes: Shkoni te Settings > General > Accessibility dhe aktivizoni Reduce Motion.