Kontrollet e luajtjes dhe pauzës në postën zanore virtuale ju lejojnë të kontrolloni luajtjen e mesazheve. Zvarritni kokën e luajtjes në shiritin e kohëzgjatjes për të përsëritur një pjesë mesazhi që kuptohet me vështirësi. Shikoni Pamja e postës zanore.