Voice Control ju mundëson të bëni telefonata dhe të kontrolloni luajtjen e muzikës me anë të komandave zanore. Shikoni Kryerja e një thirrjeje dhe Siri dhe Voice Control.