Me Siri, ju mund të veproni me telefonin tuaj, si p.sh. të hapni aplikacione, thjesht duke kërkuar dhe VoiceOver mund t'ju lexojë juve përgjigjet e Siri-t. Shikoni Bërja e kërkesave.