Switch Control
ju lejon të kontrolloni iPhone duke përdorur një çelës të vetëm, ose disa çelësa. Përdorni…

Shtimi i një çelësi dhe aktivizimi i Switch Control
Ju mund të përdorni një prej këtyre si çelës: Një çelës adaptues të jashtëm. Zgjidhni…

Teknikat bazë
Këto teknika funksionojnë kur skanoni sipas artikullit ose sipas pikës. Zgjedhja e një artikulli: Kur…

Skanimi i artikullit
thekson në mënyrë të alternuar secilin artikull ose grup artikujsh në ekran derisa të aktivizoni…

Skanimi i pikës
ju lejon të zgjidhni një artikull në ekran duke e shënuar me shkallëzim. Aktivizimi i…

Cilësimet dhe kalibrimet
Rregullimi i cilësimeve bazë: Shkoni te Settings > General > Accessibility > Switch Control, ku…