Ju mund të përdorni një prej këtyre si çelës:

  • Një çelës adaptues të jashtëm. Zgjidhni nga një shumëllojshmëri çelësash të përhapur me USB apo Bluetooth.

  • Ekrani i iPhone. Prekni në ekran për të aktivizuar çelësin.

  • Kamera FaceTime e iPhone. Lëvizni kokën për të aktivizuar çelësin. Ju mund të përdorni kamerën si dy çelësa, një kur lëvizni kokën në të majtë, dhe tjetrin kur lëvizni kokën në të djathtë.

  • Shtimi i një çelësi dhe zgjedhja e veprimit të tij: Shkoni te Settings > General > Accessibility > Switch Control > Switches.

  • Aktivizimi i Switch Control: Shkoni te Settings > General > Accessibility > Switch Control.

  • Çaktivizimi i Switch Control: Përdorni një metodë skanimi për të zgjedhur Settings > General > Accessibility > Switch Control.

  • Për të dalë që aty: Klikoni tre herë butonin Home në çdo kohë për të dalë nga Switch Control.