Skanimi i artikullit thekson në mënyrë të alternuar secilin artikull ose grup artikujsh në ekran derisa të aktivizoni çelësin e Select Item për të zgjedhur artikullin e përzgjedhur. Kur zgjidhni një grup, theksimi vazhdon me artikujt në grup. Skanimi ndalon dhe shfaqet një meny veprimesh kur zgjidhni një artikull unik. Skanimi i artikullit është parazgjedhja nëse aktivizoni fillimisht Switch Control.

  • Zgjedhja e një artikulli ose hyrja në një grup: Shikoni (ose dëgjoni) artikujt që theksohen. Kur theksohet artikulli që dëshironi të kontrolloni ose grupi që përmban artikullin, aktivizoni çelësin tuaj Select Item. Vazhdoni poshtë në hierarkiken e elementëve derisa të zgjidhni artikullin individual që dëshironi të kontrolloni.

  • Dalja mbrapsht e një grupi: Aktivizoni çelësin kur shfaqet theksimi i vijëzuar rreth artikullit ose grupit.

  • Prekja e artikullit të përzgjedhur: Zgjidhni Tap nga menyja që shfaqet kur zgjidhni artikullin. Ose, nëse keni të aktivizuar Auto Tap, mos bëni asgjë për 3/4 e një sekonde.

  • Kryerja e një veprimi tjetër: Zgjidhni një artikull, më pas zgjidhni veprimin nga menyja që shfaqet. Nëse keni të aktivizuar Auto Tap, veproni në çelësin tuaj brenda tri të katërtave të sekondës nga përzgjedhja e një artikulli për të shfaqur një meny të gjesteve të disponueshme.