Skanimi i pikës ju lejon të zgjidhni një artikull në ekran duke e shënuar me shkallëzim.

  • Aktivizimi i skanimit të pikës: Përdorni skanimin e pikës për të zgjedhur Settings nga menyja, më pas zgjidhni Item Mode për ta ndryshuar në Point Mode. Shfaqet shkallëzimi vertikal kur mbyllni menynë.

  • Kthimi te skanimi i artikullit: Zgjidhni Settings nga menyja e kontrollit, më pas zgjidhni Point Mode për ta ndryshuar në Item Mode.