Switch Control ju lejon të kontrolloni iPhone duke përdorur një çelës të vetëm, ose disa çelësa. Përdorni një nga disa metodat për të kryer veprime të tilla si përzgjedhja, prekja, zvarritja, shkrimi me tastierë madje edhe shkrimi me dorë. Teknika bazë është të përdorni një çelës për të zgjedhur një artikull ose vendndodhje në ekran, më pas ta përdorni këtë çelës (ose një tjetër) për të zgjedhur një veprim për të kryer në atë artikull ose vendndodhje. Tre metodat bazë janë:

  • Skanimi i artikullit (parazgjedhje), i cili thekson artikujt e ndryshëm në ekran derisa të zgjidhni një.

  • Skanimi i pikës, i cili ju lejon të përdorni shkallëzim për të piketuar një vendndodhje të ekranit.

  • Përzgjedhja manuale, e cila ju lejon të lëvizni nga një artikull në tjetrin sipas kërkesës (kërkon disa çelësa).

Cilëndo metodë që të përdorni, kur zgjidhni një artikull individual (në vend të një grupi), shfaqet një meny në mënyrë që të mund të zgjidhni si të veproni në artikullin e përzgjedhur (p.sh. ta prekni, zvarrisni apo bashkoni gishtat).

Nëse përdorni disa çelësa, ju mund të vendosni secilin çelës të kryejë një veprim specifik dhe të personalizoni metodën tuaj të përzgjedhjes së artikullit. Për shembull, në vend të skanimit automatik të artikujve të ekranit, ju mund të vendosni çelësa për të lëvizur në artikullin tjetër apo të mëparshëm sipas kërkesës.

Ju mund të përshtatni sjelljen e Switch Control në shumë mënyra për t'iu përshtatur nevojave dhe stilit tuaj.