Bëni telefonata thjesht duke prekur të dhënat te kontaktet tuaja dhe në listat e të preferuarave. Kur ju duhet të formoni një numër, tastiera e madhe numerike e iPhone e bën më të lehtë këtë gjë. Shikoni Kryerja e një thirrjeje.