• Shfaqja e tekstit më të madh në aplikacione si Calendar, Contacts, Mail, Messages dhe Notes: Shkoni te Settings > General > Accessibility > Larger Text, ku mund të aktivizoni Larger Dynamic Type dhe të rregulloni përmasën e fontit.

  • Afishimi i tekstit me shkronja të zeza në iPhone: Shkoni te Settings > General > Accessibility > dhe aktivizoni Bold Text.

  • Rritja e kontrastit të tekstit aty ku mundeni: Shkoni te Settings > General > Accessibility dhe aktivizoni Increase Contrast.