AssistiveTouch ju ndihmon të përdorni iPhone nëse keni vështirësi të prekni ekranin ose të shtypni butonat. Ju mund të përdorni një aksesor adaptues (si për shembull një levë) me AssistiveTouch për të kontrolluar iPhone. Ju gjithashtu mund të përdorni AssistiveTouch pa një aksesor për të kryer gjeste që janë të vështira për ju.

 • Aktivizimi i AssistiveTouch: Shkoni te Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch ose përdorni Accessibility Shortcut. Shikoni Accessibility Shortcut.

 • Rregullimi i shpejtësisë së gjurmimit (me një aksesor të bashkëngjitur): Shkoni te Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Touch speed.

 • Shfaqja ose fshehja e menysë AssistiveTouch (me një aksesor të bashkëngjitur): Klikoni butonin dytësor në aksesorin tuaj.

 • Lëvizni butonin e menysë: Zvarriteni te një cep i ekranit.

 • Fshehja e butonit të menysë (me një aksesor të bashkëngjitur): Shkoni te Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Always Show Menu.

 • Bëni një rrëshqitje ose zvarritje që përdor 2, 3, 4 ose 5 gishta: Prekni butonin e menysë, prekni Device > More > Gestures dhe më pas prekni numrin e shifrave që nevojiten për gjestin. Kur në ekran shfaqen rrathë korrespondues, rrëshqitni ose zvarrisni në drejtimin e kërkuar nga gjesti. Kur përfundoni, prekni butonin e menysë.

 • Kryerja e një gjesti të bashkimit të gishtave: Prekni butonin e menysë, prekni Favorites dhe më pas prekni Pinch. Kur shfaqen rrathë për bashkim gishtash, prekni kudo në ekran për të lëvizur rrathët për bashkim gishtash, më pas zvarritini ato brenda ose jashtë për të kryer një gjest me bashkim gishtash. Kur përfundoni, prekni butonin e menysë.

 • Krijoni gjestin tuaj personal: Mund të shtoni gjestet tuaja të preferuara në menynë e kontrollit (për shembull, prekjen dhe mbajtjen ose rrotullimin me dy gishta). Prekni butonin e menysë, prekni Favorites, më pas prekni një vend bosh për gjeste. Ose shkoni te Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Create New Gesture.

  Shembulli 1:  Për të krijuar gjestin e rrotullimit, shkoni te Settings > Accessibility > AssitiveTouch > Create New Gesture. Në ekranin e regjistrimit të gjesteve që ju kërkon ta prekni për të krijuar një gjest, rrotulloni dy gishta në ekranin e iPhone rreth një pike mes tyre. Nëse nuk arrihet siç duhet, prekni Cancel dhe provoni sërish. Kur të kryhet siç duhet, prekni Save dhe caktoni një emër për gjestin, p.sh. "Rrotullo 90". Më pas, për ta rrotulluar pamjen p.sh. te Maps, hapni Maps, prekni butonin e menysë AssistiveTouch dhe zgjidhni Rrotullo 90 nga Favorites. Kur rrathët blu që përfaqësojnë pozicionet e nisjes së gishtave zhduken, tërhiqini ato në pikën rreth së cilës doni të rrotulloni hartën dhe më pas lëshojini. Mund t'ju duhet të krijoni disa gjeste me kënde të ndryshme rrotullimi.

  Shembulli 2:  Le të krijojmë gjestin e prekjes dhe mbajtjes që përdoren për të nisur risistemimin e ikonave në ekranin kryesor. Këtë herë, në ekranin e regjistrimit të gjestit, mbani gishtin në një vend derisa shiriti i ecurisë së regjistrimit të arrijë në gjysmë dhe më pas ngrini gishtin. Bëni kujdes që të mos e lëvizni gishtin gjatë regjistrimit, në të kundërt gjesti do të regjistrohet si zvarritje. Prekni Save dhe emërtoni gjestin. Për ta përdorur gjestin, prekni butonin e menysë AssistiveTouch dhe zgjidhni gjestin nga Favorites. Kur shfaqet rrethi blu që paraqet prekjen, tërhiqeni atë mbi ikonën e ekranit kryesor dhe lëshojeni.

 • Bllokimi ose rrotullimi i ekranit, rregullimi i volumit të iPhone ose simulimi i tundjes së iPhone: Prekni butonin e menysë, pastaj prekni Device.

 • Simuloni shtypjen e butonit Home: Prekni butonin e menysë, pastaj prekni Home.

 • Dalja nga një meny pa kryer gjeste: Prekni kudo jashtë menysë.