Guided Access ndihmon një përdorues të iPhone të qëndrojë i fokusuar në një detyrë. Guided Access e kufizon iPhone në një aplikacion të vetëm dhe ju lejon të kontrolloni veçoritë e aplikacionit. Përdorni Guided Access për:

 • Kufizimi i përkohshëm i iPhone në një aplikacion të caktuar

 • Çaktivizimi i zonave në ekran që nuk kanë lidhje me detyrën ose zonave ku një gjest pa dashje mund të shkaktojë tërheqje të vëmendjes

 • Çaktivizoni butonat Gjumë/Zgjim ose të volumit të iPhone

 • Aktivizimi i Guided Access: Shkoni te Settings > General > Accessibility > Guided Access, ku mund të kryeni:

 • Aktivizimi ose çaktivizimi i Guided Access

 • Vendosja e një kodi që kontrollon përdorimin e Guided Access dhe parandalon që dikush të largohet nga një sesion

 • Vendosni nëse shkurtore të tjera të aksesueshmërisë janë të disponueshme gjatë një sesioni

 • Nisja e një sesioni Guided Access: Hapni aplikacionin që dëshironi të ekzekutoni, më pas klikoni tre herë butonin Home. Rregulloni cilësimet për sesionin, më pas klikoni Start.

 • Çaktivizimi i kontrolleve të aplikacionit dhe zonave të ekranit të aplikacionit:  Rrethoni ndonjë pjesë të ekranit që doni të çaktivizoni. Përdorni dorezat për të rregulluar zonën.

 • Aktivizimi i butonave Gjumë/Zgjim ose të volumit:  Prekni Options dhe aktivizoni butonat.

 • Injorimi i të gjitha prekjeve të ekranit:  Çaktivizoni Touch.

 • Moslejimi i iPhone të kalojë nga modaliteti vertikal në horizontal ose të reagojë ndaj lëvizjeve të tjera:  Çaktivizoni Motion.

 • Përfundimi i një sesioni Guided Access: Klikoni tre herë butonin Home, vendosni kodin e Guided Access dhe prekni End.