Nëse nuk arrini të dëgjoni tingujt që sinjalizojnë telefonatat hyrëse dhe sinjalizime të tjera, ju mund të bëni që iPhone të pulsojë dritën e tij LED (pranë lentes së kamerës në pjesën e pasme të iPhone. Kjo funksionon vetëm kur iPhone është i kyçur ose në gjendje të fjetur.

  • Aktivizimi i veçorisë LED Flash for Alerts Shkoni te Settings > General > Accessibility > LED Flash for Alerts.