Veçoria Mono Audio i ndërthur kanalin e majtë dhe të djathtë në një sinjal mono që luhet në të dy kanalet. Ju mund të rregulloni balancën e sinjalit mono për volum më të madh në kanalin e majtë ose të djathtë.

  • Aktivizimi ose çaktivizimi i Mono Audio dhe rregullimi i balancës: Shkoni te Settings > General > Accessibility > Mono Audio.