Veçoria Speak Auto-text shqipton korrigjimet dhe sugjerimet e tekstit që iPhone bën kur ju jeni duke shkruar.

  • Aktivizimi ose çaktivizimi i Speak Auto-text: Shkoni te Settings > General > Accessibility > Speak Auto-text.

Speak Auto-text funksionon gjithashtu edhe me VoiceOver dhe Zoom.