Veçoria VoiceOver
përshkruan me zë të lartë atë që afishohet në ekran, në mënyrë që ju të…

Bazat e VoiceOver
E rëndësishme: VoiceOver ndryshon gjestet që përdorni për të komanduar iPhone. Kur VoiceOver aktivizohet, do…

Përdorimi i iPhone me VoiceOver
Zhbllokimi i iPhone: Shtypni butonin Home ose butonin Gjumë/Zgjim, rrëshqisni për të zgjedhur rrëshqitësin Unlock,…

Mësimi i gjesteve të VoiceOver
Kur VoiceOver është aktivizuar, gjestet standarde në ekranin me prekje kanë efekte të ndryshme, dhe…

Përdorimi i rotorit të VoiceOver
Përdorni rotorin për të zgjedhur se çfarë ndodh kur rrëshqitni lart ose poshtë me VoiceOver…

Përdorimi i tastierës virtuale
Kur aktivizoni një fushë teksti të redaktueshme, shfaqet ekrani virtual (përveçse kur keni të bashkëngjitur…

Shkrimi me gisht
Hyrja në modalitetin e shkrimit të dorës: Përdorni rotorin për të zgjedhur Handwriting. Nëse Handwriting…

Leximi i ekuacioneve matematikore
VoiceOver mund të lexojë ekuacione matematikore me zë të lartë që kodohen duke përdorur: MathML…

Kryerja e telefonatave me VoiceOver
Përgjigjuni ose përfundoni një thirrje: Prekni ekranin dy herë me dy gishta. Kur një telefonatë…

Përdorimi i VoiceOver me Safari
Kërkimi në internet: Përzgjidhni fushën e kërkimit, futni kërkimin tuaj dhe më pas rrëshqitni djathtas…