• Përgjigjuni ose përfundoni një thirrje: Prekni ekranin dy herë me dy gishta.

Kur një telefonatë lidhet me VoiceOver aktiv, sipas parazgjedhjes ekrani afishon tastierën numerike në vend që të tregojë opsionet e thirrjes.

  • Afisho opsionet e thirrjes: Përzgjidhni butonin Hide Keypad në këndin e poshtëm djathtas dhe prekni dy herë.

  • Afisho sërish tastierën numerike: Përzgjidhni butonin Keypad pranë qendrës së ekranit dhe prekni dy herë.