• Kërkimi në internet: Përzgjidhni fushën e kërkimit, futni kërkimin tuaj dhe më pas rrëshqitni djathtas ose majtas për të lëvizur poshtë ose lart listës së frazave të kërkuara të sugjeruara. Më pas prekni dy herë ekranin për të kërkuar uebin duke përdorur frazën e përzgjedhur.

  • Kapërcimi te elementi i faqes tjetër të një lloji të caktuar: Vendoseni rotorin te lloji i elementit, pastaj rrëshqitni lart ose poshtë.

  • Vendosja e opsioneve të rotorit për shfletimin e uebit: Shkoni te Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Rotor. Prekni për të zgjedhur ose çzgjedhur opsionet ose zvarrisni butoni i rirenditjes lart ose poshtë për të ripozicionuar një artikull.

  • Kapërcimi i imazheve gjatë navigimit: Shkoni te Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Navigate Images. Ju mund të zgjidhni të kapërceni të gjitha imazhet ose vetëm ato pa përshkrime.

  • Reduktimi i çrregullimit të faqes për lexim dhe navigim më të lehtë: Zgjidhni artikullin Reader në fushën e adresës te Safari (jo e disponueshme për të gjitha faqet).

Nëse çiftoni një tastierë Apple me valë me iPhone, ju mund të përdorni komandat Quick Nav me një tast për të naviguar në faqet e uebit. Shikoni Përdorimi i VoiceOver me një tastierë Apple me valë.