• Hyrja në modalitetin e shkrimit të dorës: Përdorni rotorin për të zgjedhur Handwriting. Nëse Handwriting nuk është në rotor, shkoni te Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Rotor dhe shtojeni.

 • Zgjedhja e llojit të karakterit: Rrëshqisni lart ose poshtë me tre gishta për të zgjedhur shkronjat e vogla, numrat, shkronjat e mëdha ose pikësimin.

 • Për të dëgjuar llojin e përzgjedhur aktualisht të karakterit: Prekni me tre gishta.

 • Vendosja e një karakteri: Gjurmimi i karakterit në ekran me gisht.

 • Vendosja e një hapësire: Rrëshqitni djathtas me dy gishta.

 • Vajtja në një radhë të re: Rrëshqitni djathtas me tre gishta.

 • Fshirja e karakterit përpara pikës së futjes: Rrëshqitni majtas me dy gishta.

 • Zgjedhja e një artikulli në ekranin Home: Filloni të shkruani emrin e artikullit. Nëse ka disa përputhje, vazhdoni të shkruani emrin derisa të jetë vetëm një, ose rrëshqisni poshtë ose lart me dy gishta për të zgjedhur atë që duhet.

 • Vendosja e kodit pa tingull: Vendosni rotorin në Handwriting në ekranin e kodit, më pas shkruani karakteret e kodit tuaj.

 • Kapërcimi te një germë në indeksin e tabelës: Zgjidhni indeksin në të djathtë të tabelës, më pas shkruani germën.

 • Vendosni rotorin te një lloj elementi shfletimi i uebit: Shkruani germën e parë të llojit të elementit të faqes. Për shembull, shkruani “l” që rrëshqitjet lart ose poshtë të kalojnë te lidhjet, ose “h” që të kalojnë te titujt.

 • Dalja nga modaliteti i shkrimit të dorës: Kalojeni rotorin në një përzgjedhje tjetër.