Veçoria VoiceOver përshkruan me zë të lartë atë që afishohet në ekran, në mënyrë që ju të mund ta përdorni iPhone pa e parë atë.

VoiceOver ju tregon mbi çdo artikull që zgjidhni. Kursori i VoiceOver (një drejtkëndësh) përfshin artikullin dhe VoiceOver thotë emrin e tij apo e përshkruan atë.

Prekni ekranin ose rrëshqitni gishtin për të dëgjuar elementët në ekran. Kur përzgjidhni tekst, VoiceOver lexon tekstin. Nëse aktivizoni Speak Hints, VoiceOver mund t'ju tregojë emrin e elementit dhe mund t'ju ofrojë udhëzime—p.sh. “double-tap to open” (prek dy herë për ta hapur). Për të ndërvepruar me elementë, siç janë butonat ose lidhjet, përdorni gjestet e përshkruara në Mësimi i gjesteve të VoiceOver (“Mësimi i gjesteve të VoiceOver”).

Kur ju shkoni në një pamje të re, VoiceOver luan një tingull, më pas përzgjedh dhe shqipton artikullin e parë në ekran (zakonisht artikulli në këndin e sipërm majtas). VoiceOver ju mundëson gjithashtu të dini se kur pamja ndryshon në pozicion së gjeri ose portret dhe kur bllokohet ose zhbllokohet.

Shënim: VoiceOver flet në gjuhën e përcaktuar te cilësimet International, të cilat mund të ndikohen nga cilësimi Region Format te Settings > General > International. VoiceOver disponohet në shumë gjuhë, por jo në të gjitha.