iPhone përfshin këto veçori të Accessibility:

  • Aktivizimi i veçorive të aksesueshmërisë: Shkoni te Settings > General > Accessibility ose përdorni Accessibility Shortcut. Shikoni Accessibility Shortcut.

  • Përdorni iTunes për të konfiguruar aksesueshmërinë: Mund të zgjidhni disa opsione aksesueshmërie tek iTunes në kompjuterin tuaj. Lidhni iPhone me kompjuterin tuaj dhe zgjidhni “iPhone” në listën e pajisjeve të iTunes. Klikoni Summary, më pas Configure Accessibility në fund të ekranit Summary.

Për më shumë informacion rreth veçorive të aksesueshmërisë së iPhone, vizitoni www.apple.com/accessibility.