Pamje e shpejtë e App Store
Përdorni App Store për të shfletuar, blerë dhe shkarkuar aplikacione në iPhone. Shënim: Ju nevojitet…

Gjetja e aplikacioneve
Nëse e dini se çfarë po kërkoni, prekni Search: Ose prekni Categories për të shfletuar…

Blerja, pagesa me kuponë, dhe shkarkimi
Prekni çmimin e aplikacionit (ose prekni Free) dhe më pas prekni Buy për ta blerë.…

Cilësimet e App Store
Për të vendosur opsionet për App Store, shkoni te Settings > iTunes & App Store.…