Përdorni App Store për të shfletuar, blerë dhe shkarkuar aplikacione në iPhone.

Paraqitet ekrani i App Store, ku shfaqen artikujt New & Noteworth dhe What's Hot, me butonin Categories në të majtë lart dhe butoni Wish List në të djathtë lart. Përgjatë pjesës së poshtme, nga e majta në të djathtë, ndodhen skedat Browse, Top Charts, Near Me, Search dhe Updates.

Shënim: Ju nevojitet një lidhje me internetin dhe një ID Apple për të përdorur App Store. App Store nuk është i disponueshëm në të gjitha zonat.