Prekni numrat dhe funksionet në Calculator ashtu siç do të bënit me një makinë llogaritëse standarde.

  • Shkoni te Calculator shpejt! Rrëshqitni lart nga fundi i ekranit për të hapur Control Center.

Pamja e Calculator që tregon funksionet standarde dhe tastierën numerike. Prekni tastin Clear për të hequr rezultatet.

Për të përdorur makinën llogaritëse shkencore, rrotullojeni iPhone në orientim horizontal.

Makina llogaritëse shkencore.